טיפול והגנה כנגד כנימות בתקופת האביב בעצי הדר


עצי הדר הינם תדירי ירק (להבדיל מעצים נשירים), מהם גדולים ומהם קטנים - עד ננסיים. 
לעצי הדר מופע ירוק כהה מתאימים כעצי פרי ויפים כעצי נוי.

מאת: יוחאי הרטוב, מנהל סניף יבנה בחברת הגרעין

טיפול והגנה כנגד כנימות בתקופת האביב בעצי הדר:

> כנימות, טיפול והגנה – צביעת גזע העץ במוספילן סגול למריחה.

> כנימת עלה, טיפול ע"י "צרעת אפידיוס" – טיפול ביולוגי (ביו-בי)


> כנימה קמחית \ כנימת המנגו, טיפול ע"י "מושית קריפטומולוס"  או ע"י "צרעת אנגירוס" – טיפול ביולוגי . (ביו-בי)


> כנימות עלה – לאחר שהעץ נפגע, ריסוס העץ ע"י נימיקס או מייטימור או זהר נאט או נימפר. (
אורגני )

> עש המנהרות – ריסוס העץ ע"י נימיקס 45 ( אורגני ).

> כנימה קמחית – ריסוס ע"י פסט 33, או פלאש ( כימי )

> כנימות עלה \ קמחיות – הגמעה בקונפידור או ריסוס במוספילן לריסוס. ( כימי )

* תוספת לכל טיפול, דישון העץ ע"י דשנים של חברת ביונובה Soil SuperMix + X-cel +  Zym+  Tml+ Silution


© כל הזכויות שמורות